Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file Hot1din2021 alegerea presedintelui de sedinta.pdf 9.39 MB
An Adobe Acrobat file hot2din2021 privind taxa speciala de salubrizare.pdf 9.39 MB
An Adobe Acrobat file hot3din2021 stabilire salar aparat de specialitate.pdf 9.39 MB
An Adobe Acrobat file hot4din2021 stabilire indemnizatie consilieri locali.pdf 9.39 MB
An Adobe Acrobat file hot5din2021 act additional la contractul de delegare a serviciului de transfer tratare si depozitarea deseurilor.pdf 9.39 MB
An Adobe Acrobat file hot6din 2021 modificarea contractului de delegare 4din209 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare.pdf 9.39 MB
An Adobe Acrobat file hot7din2021 organizarea retelei scolare.pdf 9.39 MB
An Adobe Acrobat file hot8din2021 program de audiente a consilierilor locali.pdf 9.39 MB
An Adobe Acrobat file hot9din2021 validarea Dispozitiei primarului nr 9din2021 privind acoperirea definitiva a excedentului anului precedent a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local, sursa A.pdf 9.39 MB
An Adobe Acrobat file hot10din 2021 modificarea Hot 40din 2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si taxelor speciale pe anul 2021.pdf 9.39 MB
An Adobe Acrobat file hot11din2021 aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2020.pdf 9.81 MB
An Adobe Acrobat file hot12din2021 aprobarea cotizatiei in calitate de membru pentru Asociatia GHrupul de Actiune Locala Progressio pe anul 2021.pdf 9.81 MB
An Adobe Acrobat file hot13din 2021 aprobarea cotizatiei la Asociatia de dezvoltare intercomunitara Sistem integrat de management al deseurilor in jud Covasna.pdf 9.81 MB
An Adobe Acrobat file hot14din2021 aprobarea cotizatiei la Asociatia de Dezvoltare intercomunitara AQUACOV pe anul 2021.pdf 9.81 MB
An Adobe Acrobat file hot15din2021aprobarea cotizatiei in calitate de membru pentru ADI ECO SEPSI pe anul 2021.pdf 9.81 MB
An Adobe Acrobat file hot16din2021 aprobarea contributiei comunei la sustinerea serviciilor sociale acordate in cadrul DGASPC Covasna pe anul 2021.pdf 9.81 MB
An Adobe Acrobat file hot17din2021 aprobarea contractului model pentru participarea serviviilor sociale acordate de DGASPC pe anul 2021.pdf 9.81 MB
An Adobe Acrobat file hot18din2021 desemnarea consilierilor localio membrii ai comisiei pentru evaluarea secretarului General al comunei Borosneu Mare.pdf 9.81 MB

Search

Language