Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR.38.pdf 6.6 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR.39.pdf 10.49 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR.40.pdf 9.15 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR.41.pdf 3.55 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR.42.pdf 11.02 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR.43.pdf 5.36 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR.44.pdf 15.79 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR.45.pdf 5.31 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR.46.pdf 9.87 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR.47.pdf 9.7 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR.48.pdf 335.15 KB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR.49.pdf 917.19 KB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR.50.pdf 1.72 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR.51.pdf 9.75 MB
An Adobe Acrobat file Hot1din2021 alegerea presedintelui de sedinta.pdf 9.39 MB
An Adobe Acrobat file Hot 19 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare.pdf 1.48 MB
An Adobe Acrobat file hot2din2021 privind taxa speciala de salubrizare.pdf 9.39 MB
An Adobe Acrobat file hot3din2021 stabilire salar aparat de specialitate.pdf 9.39 MB
An Adobe Acrobat file hot4din2021 stabilire indemnizatie consilieri locali.pdf 9.39 MB
An Adobe Acrobat file hot5din2021 act additional la contractul de delegare a serviciului de transfer tratare si depozitarea deseurilor.pdf 9.39 MB
An Adobe Acrobat file hot6din 2021 modificarea contractului de delegare 4din209 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare.pdf 9.39 MB
An Adobe Acrobat file hot7din2021 organizarea retelei scolare.pdf 9.39 MB
An Adobe Acrobat file hot8din2021 program de audiente a consilierilor locali.pdf 9.39 MB
An Adobe Acrobat file hot9din2021 validarea Dispozitiei primarului nr 9din2021 privind acoperirea definitiva a excedentului anului precedent a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local, sursa A.pdf 9.39 MB
An Adobe Acrobat file hot10din 2021 modificarea Hot 40din 2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si taxelor speciale pe anul 2021.pdf 9.39 MB
An Adobe Acrobat file hot11din2021 aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2020.pdf 9.81 MB
An Adobe Acrobat file hot12din2021 aprobarea cotizatiei in calitate de membru pentru Asociatia GHrupul de Actiune Locala Progressio pe anul 2021.pdf 9.81 MB
An Adobe Acrobat file hot13din 2021 aprobarea cotizatiei la Asociatia de dezvoltare intercomunitara Sistem integrat de management al deseurilor in jud Covasna.pdf 9.81 MB
An Adobe Acrobat file hot14din2021 aprobarea cotizatiei la Asociatia de Dezvoltare intercomunitara AQUACOV pe anul 2021.pdf 9.81 MB
An Adobe Acrobat file hot15din2021aprobarea cotizatiei in calitate de membru pentru ADI ECO SEPSI pe anul 2021.pdf 9.81 MB
An Adobe Acrobat file hot16din2021 aprobarea contributiei comunei la sustinerea serviciilor sociale acordate in cadrul DGASPC Covasna pe anul 2021.pdf 9.81 MB
An Adobe Acrobat file hot17din2021 aprobarea contractului model pentru participarea serviviilor sociale acordate de DGASPC pe anul 2021.pdf 9.81 MB
An Adobe Acrobat file hot18din2021 desemnarea consilierilor localio membrii ai comisiei pentru evaluarea secretarului General al comunei Borosneu Mare.pdf 9.81 MB
An Adobe Acrobat file hot 20 privind alegerea presedintelui de sedinta7.pdf 497.92 KB
An Adobe Acrobat file hot 21 aprobarea bugetului local Borosneu Mare.pdf 8.85 MB
An Adobe Acrobat file hot 22 ichiriere prin atribuire directa a pasunilor aflate in propietatea comunei.pdf 3.12 MB
An Adobe Acrobat file hot 23 privind asocierea comunei borosneu Mare la constituirea Regiei publice locale Ocolul Silvic Bucegi piatra Craiului.pdf 4.69 MB
An Adobe Acrobat file hot 24 privind numirea membrilor in Consiliul de Coordonare al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Bucegi - Piatra Craiului.pdf 228.63 KB
An Adobe Acrobat file hot 25 privind asocierea UAT Borosneu Mare in vederea infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ZONA METROPOLITANA TARGU SECUIESC-COVCASNA.pdf 5.44 MB
An Adobe Acrobat file hot 26 privind aprobarea modeluluii de contract de prestari servicii avand ca obiect recoltarea exemplarelor din speciile de fauna salbatica din intravilanul comunei.pdf 873.01 KB
An Adobe Acrobat file hot 27 alegerea presedintelui de sedinta.pdf 114.93 KB
An Adobe Acrobat file hot 28 revocarea hot 25.pdf 165.54 KB
An Adobe Acrobat file hot 29 nominalizarea agentilor economici care vor distribui produse rationalizate catre populatie.pdf 464.14 KB
An Adobe Acrobat file hot 30 aderare la Asociatia de Dezvoltare intercomunitare Ciomad Balvanyos.pdf 10.71 MB
An Adobe Acrobat file hot 31 modificare contract de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare.pdf 3.38 MB
An Adobe Acrobat file hot 32 asociere zona metropolitana TG Sec - Covasna6.pdf 494.71 KB
An Adobe Acrobat file hot 33 incheiere exec bugetara trim I.pdf 3.44 MB
An Adobe Acrobat file hot 34 rectificare buget local.pdf 2.89 MB
An Adobe Acrobat file hot 35 numire reprezenanti consiliu local in consiliul de adminstrare al scolii Borosneu Mare.pdf 170.46 KB
An Adobe Acrobat file hot 36 revocare partiala hcl 32 al uat Borosneu Mare.pdf 3.86 MB
An Adobe Acrobat file hot 37 rectificare bugetara.pdf 4.31 MB

Search

Language