Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file HOT 34 DESEMNARE MEMBRU CONSILIU ADMINISTRATIE sCOALA.pdf 649.37 KB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR.44 cu privire la revocarea Hotararii nr.41 privind aprobarea pretului vanzarii prin licitatie publica a unei cantitati de material lemnos catre agenti economici..pdf 501.79 KB
An Adobe Acrobat file Hot 1 alegere presedinta sed.pdf 685.3 KB
An Adobe Acrobat file Hot 2 act ad 7 la contr de del deseuri.pdf 7.09 MB
An Adobe Acrobat file Hot 3 aprobare disp 1.pdf 1.08 MB
An Adobe Acrobat file Hot4 privind stabilirea salariilor de baza.pdf 2.24 MB
An Adobe Acrobat file Hot 5 stabilire indemn cons.pdf 893.64 KB
An Adobe Acrobat file Hot8 aprob nr si cuan burse sc.pdf 690.15 KB
An Adobe Acrobat file Hot9aprob inventar.pdf 1 MB
An Adobe Acrobat file Hot 10 aprobare retea scolara.pdf 1.29 MB
An Adobe Acrobat file Hot11 stat de funtii.pdf 1.23 MB
An Adobe Acrobat file Hot12 rectificare buget.pdf 2.72 MB
An Adobe Acrobat file Hot13 studiu economic AQUACOV.pdf 5.25 MB
An Adobe Acrobat file Hot 14 activitae asistenti personali.pdf 1.24 MB
An Adobe Acrobat file Hot 15 desemnare comisie evaluare secretar general.pdf 925.01 KB
An Adobe Acrobat file Hot 16 Revocare hot 9.pdf 178.65 KB
An Adobe Acrobat file Hot 17 alegere presedinte sedinta.pdf 550.17 KB
An Adobe Acrobat file Hot 18 revocare hot 11.pdf 710.28 KB
An Adobe Acrobat file Hot 19 stat de functii.pdf 3.45 MB
An Adobe Acrobat file Hot 20 PAAR.pdf 7.97 MB
An Adobe Acrobat file Hot 21 modificare buget.pdf 734.01 KB
An Adobe Acrobat file Hot 22 aprobare nota conceptuala si tema proiectare casa mortuara Tufalau.pdf 1.61 MB
An Adobe Acrobat file Hot 23 aprobare nota conceptuala si tema proiectare casa mortuara let.pdf 1.54 MB
An Adobe Acrobat file Hot 24 aprobare indicator tehnico economici.pdf 12.67 MB
An Adobe Acrobat file Hot 25 presedinte sedinta.pdf 261.47 KB
An Adobe Acrobat file Hot26 indicatori tehnico economici.pdf 1.67 MB
An Adobe Acrobat file Hot 27 aderare ACOR.pdf 6.65 MB
An Adobe Acrobat file Hot 28 vanzare mat lemnos.pdf 811.66 KB
An Adobe Acrobat file Hot 29 activitate asistenti personali.pdf 1.09 MB
An Adobe Acrobat file Hot 30 mandatare reprezentant ADETCOV.pdf 862.65 KB
An Adobe Acrobat file Hot 31 mandatare reprezentant ADIAQUACOV.pdf 1.88 MB
An Adobe Acrobat file Hot 32 mandatare reprezentant ADIAQUACOV.pdf 678.27 KB
An Adobe Acrobat file Hot 35 rectificare buget.pdf 3.25 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.40 cu privire la aprobarea pretului de referinta pentru anul 2022 a materialului lemnos valorificat din fondul forestier al Comunei Borosneu Mare.pdf 1010 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.41 privind aprobarea pretului vanzarii prin licitatie publica a unei cantitati de material lemnos catre agentii economicii.pdf 4.81 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.42 privind modificarea Hotararii nr.36.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf 499.48 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.45 privind aprobarea pretului vanzarii prin licitatie publica a unei cantitati de material lemnos catre agenti economici.pdf 4.49 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.46 privind aprobarea cuantumului burselor pe categorii si numarul de burse scolare ce se pot acorda elevilor din sistemul de invatamant de stat din Comuna Borosneu pe anul scolar 2022-2023.pdf 2.21 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.47 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.pdf 592.13 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr. 49 privind participarea Comunei Borosneu Mare la implementarea proiectului din Investitia I.4.pdf 1.14 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.50 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.pdf 604.39 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr 48 privind modificarea si completarea Contractului de delegare nr.4 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor membre ale asociatie de Dezvoltare Intercomunitara Eco Sepsi incheiat cu Tega.pdf 3.51 MB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.51 pentru aprobarea Raportului de specialitate privind analiza fundamentarii modificarii nivelului tarifului de depozitare propus de SC Eco Bihor SRL.pdf 6 MB
An Adobe Acrobat file hOT 33 DESEMNARE MEMBRU COMISIE EVALUARE PROBA ORALA .pdf 887.31 KB
An Adobe Acrobat file hot6 inch ex bug 2021.pdf 4.05 MB
An Adobe Acrobat file hot7 aprob bug2022.pdf 9.51 MB
An Adobe Acrobat file hot 36 alegere presedinte de sedinta.pdf 476.13 KB
An Adobe Acrobat file hot 37 velidarea disp primarului nr 131 privind majorarea bugetului local.pdf 763.23 KB
An Adobe Acrobat file hot 38 modificare bugetului local pe anul2022.pdf 1.77 MB
An Adobe Acrobat file hot 39 insusirea acordului de cooperare, audit public intern.pdf 9.4 MB
An Adobe Acrobat file hot 40aprobare pret referinta material lemnos din fondul forestier al comunei.pdf 3.11 MB

Search

Language