Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR.1.2023 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta.pdf 1.87 MB
An Adobe Acrobat file HOTARAREA NR.2.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pe anu 2023.pdf 4.8 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea 24 privind modificarea Hot.nr15,privind darea in administrarea ocolului silvic bucegi piatra craiului ciucas ra a suprafetei de 73.3 ha fond forestier.pdf 675.08 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.1 prinind delegarea Jud. Covasna pt a participa cu proiectul,, Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor conexe din jud.Covasna.pdf 7.51 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.3 privind completarea Hotararii nr.49 privind participarea Com. Borosneu Mare la implementarea proiectului din investia I.4.pdf 1.45 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.5 privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pt beneficiarii de ajutor social din Com. Borosneu Mare pe anul 2023.pdf 614.3 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.6 pentru aprobarea raportului de activitate desfasurata de asistentii personali ai pers cu handicap grav pe sem II al anului 2022.pdf 2.98 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.7 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativa teritoriala a comunei Borosneu Mare pe anul 2023 -2024.pdf 1.19 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.8 privind modificarea Hotararii nr.19.2022 privind aprobarea structurii organizatoice si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Com.BM.pdf 1.92 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.9 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari publici si personalukl contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Com. Borosneu Mare.pdf 1.92 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.11 privind aprobarea bugetului local al comunei Borosneu Mare pe total si pe sectiunile de functionare si de dezvoltare, precum si aprobarea Programului de investitii pe anul 2023.pdf 32.53 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.14 privind aprobarea schimbrii temporare a sediului administrativ al Consiliului Local si al primariei Com. Borosneu Mare.pdf 807.18 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.15 privind darea in administrarea ocolului Silvic Bucegi Piatra Craiului Ciucas Ra.pdf 643.05 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.16 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta.pdf 437.72 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.17 privind aprobarea contului deincheiere a executiei bugetare pe anul 2022.pdf 10.45 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.18 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primaruluin Com Borosneu Mare.pdf 555.68 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.19 privind desemnarea consilierilor locali,membri ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei BM.pdf 671.5 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.20 privind aprobarea unui protocol de colaborare-cadr, ce se va incheia intre Com BM si Ministerul Muncii.pdf 1.02 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.21 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Com BM in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltarea Intercomunitara.pdf 7.01 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.23 privind modificarea Hotararii nr.19.2022 privind aprobarea structurii organizatoice si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Com.BM.pdf 17.63 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.25 privind sabilirea salariilor de baza pt functiile publice si contractuale din cadrul apartului de specialitate al primarului com.BM.pdf 1.94 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.26 privind stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor din cadrul Cl al com.Borosneu Mare.pdf 814.88 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.27 privind modificarea bugetului local pe anul 2023.pdf 538.79 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.28 privind modificarea Hot.nr.18 privind aprobarea structurii organizatorice si a statutului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Com BM.pdf 1.83 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.29 privind modif. Hot nr.25 privind stabilirea salariilor de baza.pdf 1.99 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.30 privind aprobarea casarii obiectelor de inventar din gestiunea Scolii Gim Bartha Karoly BM.pdf 1.05 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.31 privind aprobarea participarii Com.BM prin CL al comunei BM la parteneriatul Leader cu denumirea Asociatiei Progressio.pdf 1.29 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.32 privind acordarea unui mandat special reprezentatului Com. Bm in adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona metropolitana Targu Secuiesc Covasna.pdf 6.86 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.33 privind delegarea Jud Covasna pt a participa cu proiectului Achizitionarea de microbuze electrice pt elevi di Jud. Covasna.pdf 5.44 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.34 privind modificarea Hot.nr18 privind aprobarea structurii organizatorice so a statutului de functii al aaparatului de specialitate al Primarului Com.BM.pdf 1.82 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.35 privind modificareaHot.nr.25 privind stabilirea salariilor de baza pt functiile publice si contractuale din cadrul apartului de specialitate al primarului Com.BM.pdf 1.91 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.36 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a spatiilor publice de joaca pe raza Com. BM.pdf 4.32 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.37 cu privire la alegerea presedinteleui de sedinta.pdf 374.13 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.38 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023.pdf 534 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.39 privind modif. Hot nr.25 privind stabilirea salariilor de baza din cadrul Primarie Com. Borosneu Mare.pdf 1.85 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.40 privind revocarea Hotararii nr.36 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a spatiilor publice de joaca pe raza comunei BM.pdf 383.08 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.41 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local aldl Majos Istvan.pdf 615.66 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.42 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023.pdf 6.33 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.43 privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici pt obiectivul de investitie construire casa mortuala Let.pdf 1.84 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.44 pt aprobarea raportului de activitate desfasurata de asistentii personali.pdf 3.05 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.45 privind numirea reprezentantilor Consiliului local in consiliul de administratie al scolii gim Bartha Karoly din BM pe anul scolar 2023-2024.pdf 523.49 KB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.46privind aprobarea indicatoriilor tehnico economici pt obiectivul de investitie Consolidare, reabilitare, sediu Primaria Borosneu Mare.pdf 2.4 MB
An Adobe Acrobat file Hotararea nr.47 privind rectificarea bugetului local pe anu 2023.pdf 4.46 MB
An Adobe Acrobat file Hotarare nr.22 privind aprobarea statutului Comunei Borosneu Mare.pdf 7.45 MB
An Adobe Acrobat file hotararea nr.4 privind aprobarea Planului de gospodarie al comunei Borosneu Mare pe anul 2023.pdf 1.07 MB
An Adobe Acrobat file hotararea nr.10 privind stabilirea indemnizatiei lunare, de care beneficiaza consilierii locali, incepand cu data de 1 ianuarie 2023.pdf 557.18 KB
An Adobe Acrobat file hotararea nr.12 privind modificarea Hot. nr.2.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor, si taxele speciale 2023.pdf 10.76 MB

Search

Language