Get Adobe Flash player

DOBOLII DE SUS

Dobolii de Sus se situează la poalele Munţilor Buzăului, la 5 km distanţă sud-est de Boroşneu Mare. Aşezarea de răsărit a fostului Scaun Sepsi, fiind vecină cu Scaunul Orbai este una dintre cele 15 sate situate pe malul pârâului Feketeugy. În legătură cu denumirea satului există doar presupuneri: Benko Jozsef consideră că în sat locuiau mai mulţi toboşari, care adunau satul în caz de pericol cu tobele. Aşezarea reformată numără aproximativ 200 de suflete. Nu există date exacte legate de construcţia bisericii, conform presupunerilor s-ar fi construit în Evul Mediu, în 1773.

 

Turnul cu cupolă a fost adăugat mai târziu la clădire. În turn au fost aşezate două clopote. Cel mai mic este operă de artă din perioada renaşterii, fiind realizat în 1693, cel mare datează din 1893. Valoare unică, de nepreţuit a bisericii este plafonul popular de lemn, realizat de Szendrei Jozsef în 1768.Băncile şi partea de vest a bisericii sunt din anul 1773, scaunul preotesc şi orga din 1782, coroana de deasupra amvonului din 1808. Dealul de lângă biserică este acoperit de păduri de brazi milenari.

Izvorul din pădure este cuprins şi într-o legendă, conform localnicilor nici în seceta cea mai gravă acest izvor nu poate seca. Sub izvor se află vechiul cimitir, ale cărei pietre funerare interesante atrag atenţia. Fiecare piatră povesteşte despre o viaţă , viaţa celor care se odihnesc aici este povestită în versuri.

În centrul satului se află monumentul Harmas-Halom, ridicat în cinstea ostaşilor apărători ai patriei recrutaţi în anul Pactului de la Viena. Prima şcoală din Dobolii de Sus a fost ridicată în anul 1874, azi elevii studiază în clădire nouă. Marea parte a localnicilor se ocupă cu agricultura, posibilităţile regiunii sunt favorabile şi cultivării fructelor, ţuica de prune de la Dobolii de Sus este renumită departe în lume.

 

In regiunea Trei Scaune există două aşezăminte purtând numele de Doboli. Ele nu sunt sate învecinate: Dobolii de Jos se află în partea sud-vestică a regiunii, mai precis în valea Oltului, în timp ce Dobolii de Sus se aşterne la poalele muntelui Teleacului. Pădurea de brazi a fost plantată cu ocazia aniversării a 1000 de ani de la înfiinţarea statului maghiar. Dobolii de Sus este un loc renumit în judeţ pentru activitatea localnicilor de cultivare a fructelor.

 

Biserica reformată locală se evidenţiază prin exteriorul modest în contrast cu interiorul foarte variat şi bogat în elemente arhitecturale de mare valoare. Obiectele decorative făcute între anii 1768 şi 1808 reprezintă diferite stiluri populare.

Satul i-a dat Transilvaniei doi episcopi reformaţi: Borosnyai Lukács János (1694--1760) a îndeplinit această funcţie începând din 1749, la rândul său Bodola János (1754--1836) şi-a desfăşurat activitatea de episcop din 1815.

(www.covasna.info.ro)