Get Adobe Flash player

ŢUFALĂU

Ţufalăuse se situează pe malul stâng al pârâului Feketeugy. Demult se numea Csiafalva. Comunitatea care numără 200 de suflete este de religie reformată. De numele satului se leagă o importantă descoperire arheologică , găsită în 1840 cu ocaziaconstruirii drumului.

Bogata descoperire, care cuprindea printre altele şi harnaşament, este păatrată la Muzeul Naţional Maghiar şi Muzeul de Istorie de la Viena. Pentru salvarea comorii satul a primit 1000 de galbeni, cu care şi-au construit actuala biserică. Biserica se află lângă drumul principal, la umbra copacilor milenari.

Mica aşezare a fost sortită distrugerii în vechiul regim, au vrut să are şi cimitirul. În ultimele decenii însă satul şi-a revenit. Imaginea satului colorată de casele noi, maşinile agricole care se înşiruie în curţi şi în faţa anexelor , ne demonstrează faptul că aici generaţiile următoare vor avea un viitor sigur.

Satul se află la sud-vest de Boroşneul Mare, de-alungul autostrăzii care duce spre Covasna. Majoritatea populaţiei este de religie reformată. În vecinătatea bisericii construite in 1855 se află Conacul Veress-Incze, considerat monument istoric, care aşteaptă să fie renovat.

În camera sud-estică a casei se află gravată cifra 1794 , ceea ce presupune existenţa unei case mai vechi, căreia i-au fost adăugate camere ulterioare.
În cimitirul satului se află mormântul lui Csia Domokos, luptător căzut în timpul Revoluţiei din 1848, adjunctul lui Gábor Áron, care şi-a slujit superiorul până la ultima răsuflare.

 

(www.covasna.info.ro)